چشم انداز نگران‌کننده آب شرب در آذربایجان‌شرقی

چشم انداز نگران‌کننده آب شرب در آذربایجان‌شرقی

چشم‌انداز نگران‌کننده آب شرب در آذربایجان‌شرقی تاکنون با اقدامات کوتاه مدت توسط نهادهای متولی همراه بوده، اما کارشناسان می‌گویند که راهکار درازمدت برون رفت از این وضعیت، اجرای طرح‌های کلان از قبیل تسریع در تکمیل خط انتقال آب رودخانه ارس به تبریز و شهرهای سر راه است.؛