مرد کروات بر روی نیمکت تراکتور

مرد کروات بر روی نیمکت تراکتور

«زونیمیر سولدو» سرمربی تراکتور شد.به گزارش نصر، پس از مذاکرات فشرده، Zvonimir Soldo مربی ۵۴ ساله اهل کرواسی هدایت تراکتور را برعهده خواهد گرفت.؛