آرشیو ماهانه

آذر 1400

image_print

بزرگ مردانی کوچک از جنس هنر

آدینه پرس:  به سراغ مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نسیم همای رحمت تبریز آمدیم تا از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شویم. حسین سربازی مدیر این مرکز…

سهرابی مدیرعامل تراکتور شد

به گزارش آدینه پرس: بر اساس تصمیم‌گیری انجام شده در جلسه هیات مدیره، دکتر میر معصوم سهرابی به عنوان مدیرعامل باشگاه تراکتور انتخاب شد.…