آرشیو روزانه

آذر 28, 1400

image_print

جزئیات طرح رتبه بندی معلمان

به گزارش آدینه پرس: "علیرضا منادی" در جمع خبرنگاران در نشست تشریح جزئیات و شفاف سازی کم و کیف رتبه بندی معلمان با بیان این که ۷۳۳ هزار نفر معلم رتبه…