پالایشگاه تبریز بدهی زیادی به شهرداری دارد

پالایشگاه تبریز بدهی زیادی به شهرداری دارد

رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: پالایشگاه تا سال ۹۷ بدهی زیادی به شهرداری دارد که اگر این بدهی را پرداخت کند، می‌توانستیم با خریداری اتوبوس در کاهش آلودگی هوا سهیم باشیم.؛