آرشیو روزانه

خرداد 6, 1401

ابراز همدری تبریز با آبادان

به گزارش آدینه پرس؛ «آبادان تسلیت» عنوان بنرهایی است که به تازگی در چندین نقطه از سطح شهر تبریز برای ابراز همدردی…