مرور رده

اقتصادی

آب پایدار برای توسعه پایدار

به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس: مدیر مجتمع مس سونگون با اشاره به هدف اجرای این پروژه یعنی تأمین آب مورد نیاز…