مرور رده

سایراخبار مهم

ابراز همدری تبریز با آبادان

به گزارش آدینه پرس؛ «آبادان تسلیت» عنوان بنرهایی است که به تازگی در چندین نقطه از سطح شهر تبریز برای ابراز همدردی…