مرور رده

سلامت

رنگ کرونایی تبریز آبی شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه متوسط فوتی کرونا در آذربایجان شرقی در حال کاهش است و در ۲۴ ساعت گذشته…

 دندانپزشکان ضامن سلامت جامعه

روز ۲۳ فروردین، روز دندانپزشکی مبارک باد  آدینه پرس: دندانپزشکان ضامن سلامت جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشتگان…