مرور رده

فرهنگی

حجاج ۵۰۰ دلار ارز می گیرند

آدینه پرس: زائران حج میتوانند با مراجعه به شعب منتخب ارزی بانک ملی نسبت به دریافت ارز اقدام کنند. زائران حج…