;
مرور رده

فرهنگی

نمایش «دروغ» روی صحنه رفت

به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس: پلاتو استاد صادقی مجموعه تئاتر شهر تبریز، در عصر دل‌انگیز پاییزی خود، میزبان تئاتر…