مرور رده

علم و فناوری

image_print

امضاي توافق نامه همكاريِ مجتمعِ مس سونگون با دانشگاه تبريز در زمينه ي فعاليتهاي علمي_فناوري و دانش…

آدینه پرس: در اين ديدار ضمن بازديد از ساختمان مركز رشد دانشگاه تبريز از محصولات تازه رونمايي شده يِ منتخب شركتهايِ دانش بنيان در حوزه ي صنعت هم بازديد…