مرور رده

فیلم

طوفان سرخ در اصفهان

آدینه پرس: وقوع طوفان سرخ در شهر تودشک استان اصفهان منتشر شده است.منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم…