مرور رده

ورزشی

انتصاب مدیر امور ورزش شرکت مس

به گزارش پایگاه خبری آدینه پرس: انتصاب مدیر امور ورزش شرکت مس به گزارش مس پرس، ساماندهی و برنامه‌ریزی و نظارت بر…