مرور رده

عکس

image_print

هورامان ثبت جهانی شد

آدینه پرس: منظر فرهنگی هورامان روز سه‌شنبه در چهل و چهارمین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر فوجوی چین بررسی شد و به ثبت جهانی رسید. شواهد تاریخی…