فرزندان را تنها و بدون آمادگی در فضای مجازی رها نکنید

فرزندان را تنها و بدون آمادگی در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران هشدار داد : قبل از آن‌ که فرزندان را تنها و بدون آمادگی در فضای مجازی رها نکنید؛ فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی را بشناسید و خانواده خود را برای بهترین بهره‌برداری آماده کنید.  آدینه پرس ‌: سرهنگ موسوی رئیس پلیس غرب فتا استان تهران بیان کرد: با بررسی و نگاهی