یک هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان طرح اقتصادی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

یک هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان طرح اقتصادی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

۳۸ طرح بزرگ اقتصادی با سرمایه‌گذاری ریالی یک هزار و ۵۱۴ میلیارد تومان در هفتاد و هشتمین برنامه افتتاح «تدبیر و امید برای جهش تولید» به صورت ارتباط زنده تصویری با دستور رییس جمهوری در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.؛