موفقیت جوان اردبیلی در عرصه تولید اسباب‌بازی؛ سودآورترین صنایع دنیا با ذائقه ایرانی

موفقیت جوان اردبیلی در عرصه تولید اسباب‌بازی؛ سودآورترین صنایع دنیا با ذائقه ایرانی

ایران صاحب تمدن بالایی است و فرهنگ غنی اسلامی را نیز در گنجینه خود می‌بیند و طبیعتاً این موضوعات باید در سنین کودکی از طریق بازی و ابزارهای آن به آینده‌سازان انتقال داده شود؛ به همین جهت لزوم تولید و ارائه اسباب‌بازی‌هایی با محتواهای ارزشمند ایرانی اسلامی جزو ملزومات اساسی است که جوانان اردبیلی در