عملکرد اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی در یک دهه اخیر درخشان است

عملکرد اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی در یک دهه اخیر درخشان است

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت:اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی را از جمله دستگاه های مهم استانی برشمرد و گفت: این اداره همواره در برابر اعتماد مردمی، مسئولیتی سنگین و اثر گذار دارد و عملکرد آن همواره مورد رصد جامعه مردمی و رسانه ای قرار گرفته است.؛