اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه

اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری طی بازدید هوایی از طرح‌های احیای دریاچه ارومیه، دستور پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان برای تسریع عملیات اجرایی تونل انتقال آب زاب طی چند روز آینده را صادر کرد تا شاهد خاتمه این طرح تا انتهای تیرماه باشیم.؛