مرور برچسب

اندیشیدن به جایگاه والای معلم و استاد

image_print

به‌بهانه پاس‌داشت روز معلم

آدینه پرس: عقربه‌های ساعت و زمان چرخید و روزشمار روزگار روی ۱۲ ایستاد تا زیبایی‌های اردی‌بهشت با نام معلم و اندیشیدن به جایگاه والای معلم و استاد صد…