صدور اسناد تک برگی برای ۱۲۰۰۰ جلد سند مالکیت دولتی

صدور اسناد تک برگی برای ۱۲۰۰۰ جلد سند مالکیت دولتی

    به گزارش آدینه پرس : روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، علی اصغر عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در جلسه ای که به روز یکشنبه ۱۹/۱۱/۹۹ با حضور معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد، گفت: در