سرنوشت کشور وابسته به کار مردم در روز جمعه است

سرنوشت کشور وابسته به کار مردم در روز جمعه است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: قطعاً سرنوشت کشور در یک برهه زمانی در همه زمینه‌‌ها؛ اعم از اقتصادی،‌ امنیت،‌ سلامت و ... وابسته به عملی است که شما مردم روز جمعه ان‌شاءالله انجام خواهید داد.؛