آغاز خرید توافقی دانه روغنی کلزا در آذربایجان شرقی

آغاز خرید توافقی دانه روغنی کلزا در آذربایجان شرقی

مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی از آغاز خرید توافقی دانه روغنی کلزای استان که برای اولین بار به شیوه کشاورزی قراردادی تولید شده است، خبرداد و افزود: در روز اول شروع، بالغ بر ۴۰ تن محصول تحویل مرکز خرید شده است.؛