اجراي طرحهاي اشتغال جايگزين راهکاري براي برون رفت از مشکلات پيش روي جوامع محلي پيرامون درياچه اروميه

اجراي طرحهاي اشتغال جايگزين راهکاري براي برون رفت از مشکلات پيش روي جوامع محلي پيرامون درياچه اروميه

نخستين رويداد کشاورزي دانش بنيان و نوآور حوزه درياچه اروميه با مشارکت و حضور سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي به مدت 5 روز در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي آذربايجان غربي واقع در پارک جنگلي اروميه، دي ماه امسال برگزار مي شود.؛
اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه

اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری طی بازدید هوایی از طرح‌های احیای دریاچه ارومیه، دستور پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان برای تسریع عملیات اجرایی تونل انتقال آب زاب طی چند روز آینده را صادر کرد تا شاهد خاتمه این طرح تا انتهای تیرماه باشیم.؛