ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری

ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری

رئیس اتاق اصناف ایران در نامه به رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، برگ سبز صادرشده از سوی نیروی انتظامی برای سند مالکیت خودرو را مورد تأیید قرار داد و اعلام کرد: ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی "اختیاری" تلقی شده است.؛