طرح جهش تولید در دیم‌زارها حداقل ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی دارد

طرح جهش تولید در دیم‌زارها حداقل ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی دارد

قائم مقام ستاد اجرایی فرمان امام (ره ) با اشاره به اینکه اجرای طرح جهش تولید بر اساس یک برنامه پنج ساله در هشت میلیون هکتار از دیم‌زارهای کشور هدفگذاری شده، گفت: حتی اگر ۶۰۵ میلیون هکتار از دیم‌زارها زیر پوشش قرار بگیرد، پنج میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی می‌شود.؛