صفرتا صد بازگشت به سربازی «مشمولان غایب»/ از خرید خدمت هم خبری نیست!

صفرتا صد بازگشت به سربازی «مشمولان غایب»/ از خرید خدمت هم خبری نیست!

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص چگونگی بازگشت مشمولان غایب به سربازی و برخورداری از تسهیلات قانونی سخن گفت و اعلام کرد: جوانان به شایعات توجه نکرده و وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.؛