مرور برچسب

سند مالکیت

image_print

ثبت محضری خودرو،به اختیار

به گزارش آدینه پرس : رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر "ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/147204 - 1394/8/27 معاونت امور اسناد سازمان…