چرا سهامداران باید نگاه‌ بلندمدت به بورس داشته باشند؟

چرا سهامداران باید نگاه‌ بلندمدت به بورس داشته باشند؟

به گزارش آدینه پرس: روند معاملات بورس که از چند وقت گذشته وارد مرحله نوسان شده، سهامداران را دچار شک و تردید برای تداوم سرمایه‌گذاری در این بازار کرده است. اغلب کارشناسان حاضر در بازار معتقدند که سهامداران نباید تحت تاثیر نوسان‌های ایجاد شده نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار تصمیم‌گیری و دست به اقدام‌های هیجانی