نخستین‌های ورزش زنان دولت تدبیر این بار در سکوی مدیریتی

نخستین‌های ورزش زنان دولت تدبیر این بار در سکوی مدیریتی

عملی شدن رویای ورزش زنان ایران و حضورشان در آوردگاه‌های بزرگ در حالی از سوی وزارت ورزش در دولت تدبیر کلید خورده است که به موازاتش و برای نخستین بار جهش بی‌سابقه‌ای این بار در سکوی مدیریتی زنان در برداشت. به گزارش آدینه پرس به نقل از ایرنا یکی از مهمترین برنامه‌های دولت تدبیر و