شخصیت های واقعی در داستان “ترلان ارسباران”

شخصیت های واقعی در داستان “ترلان ارسباران”

مانور فرخ‌زاد بر روی کتاب ترلان ارسباران بسیار خواهد بود کتابی که کل داستانش منطقه شجاعت پرور ارسباران را پوشش می‌دهد و همین ها نشانگر تعصب و علاقه ایشان نسبت به زبان و زادگاه دیار مادری اش می‌باشد.؛