انتخابات شورای شهر تبریز در کمال صحت و سلامت برگزار شد

انتخابات شورای شهر تبریز در کمال صحت و سلامت برگزار شد

به گزارش آدینه پرس: بهروز مهدوی روز پنجشنبه در مراسم تحلیف و آغاز به کار ششمین دوره شوراهای شهر تبریز با آرزوی موفقیت برای دولت جدید و شوراهای شهر، اظهار کرد: انتخابات شوراها در کلانشهرها به صورت مکانیزه برگزار شد و به دلیل آماده نبودن به هنگام زیرساخت ها از جمله کارت الکترونیکی اخذ رای،