توسعه دیپلماسی گردشگری با جمهوری آذربایجان

توسعه دیپلماسی گردشگری با جمهوری آذربایجان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور از قرارگیری توسعه دیپلماسی گردشگری، مرمت و ثبت جهانی مشترک پل‌های تاریخی خداآفرین با جمهوری آذربایجان در دستورکار وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد.؛