اجرای طرح «تام » در آذربایجان شرقی

اجرای طرح «تام » در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از اجرای طرح «تام» به منظور تأمین مالی واحدها و پروژه‌های دارای اولویت صنعت و معدن در آذربایجان شرقی خبر داد.؛