مرور برچسب

طنز

image_print

شاعري يا كشك سابي؟!

اگرم به چنگ افتد سالاد و چلوكبابيبه در آورم من امروز، دلي از عزا، حسابيچه شود به جايِ املت ـ كه غذايِ هر شبِ ماستمنِ بي‌نوا ببينم دل