کشاورزان در ايجاد بحران درياچه اروميه نقشي ندارند

کشاورزان در ايجاد بحران درياچه اروميه نقشي ندارند

تثبيت توليدات کشاورزي حوضه آبريز درياچه اروميه عليرغم کاهش ۳۴ درصدي مصرف آب / عطش ويلاسازي در جامعه منجر به خروج آرام خاک از دسترس ما شده است جلوگيري از ورود برخي شبکه‌هاي فاضلاب به اراضي عمومي کشاورزي به يک مطالبه و فرهنگ عمومي تبديل شود؛
توقف شور شدن خاک، تقويت باردهي خاک

توقف شور شدن خاک، تقويت باردهي خاک

برگزاري جلسه هماهنگي گراميداشت روزجهاني خاک درسازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي حفاظت از خاک به عنوان عنصر اساسي در فرايند توليد و امنيت غذايي، وظيفه اي عمومي همگاني است؛