آداب حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

آداب حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

به گزارش آدینه پرس: محمدمهدی مومنی ها مدرس حوزه سواد رسانه و عملیات روانی در فضای سایبری بیان می کند   ۱ – ‌‌در خصوص هر مطلب، خبر، فیلم یا عکس در فضای مجازی ابتدا با دیده تردید و شک نگاه کنیم و آنها را فورأ به اشتراک نگذاریم. اول آن را با دقت و