دایره‌ی لغات ما سرنوشت ما را تحت نفوذ خود دارد

دایره‌ی لغات ما سرنوشت ما را تحت نفوذ خود دارد

آیا به این فکر کرده‌اید که چرا افراد دارای دایره لغات وسیع‌تر، کمتر دچار بیهوده‌گویی، لغو و حتی درگیری لفظی می‌شوند؟ آدینه پرس: به علت پایین بودن سطح مطالعه عمومی، نه آکادمیک، اغلب ما از دایره لغات کوچکتری در محاورات استفاده می‌کنیم. برای هر کلمه می‌توان چندین کلمه مترادف پیدا کرد که هر کدام زمان