آبگیری دو سد و بهره برداری از ۳۳۵۰ هکتار اراضی پایاب به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال

آبگیری دو سد و بهره برداری از ۳۳۵۰ هکتار اراضی پایاب به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی خبر داد: همزمان با نهمین هفته پویش الف- ب- ایران با حضور وزیر نیرو آبگیری دو سد قیزقلعه سی و گردیان و بهره برداری از 3350 هکتار از اراضی شبکه پایاب یکانات، با اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال آغاز می شود.؛