مرور برچسب

متخصص طب اورژانس

image_print

از پرستاری تا طبابت

خاطره تلخی که شغل پرستاری را به شغل طبابت تغییر داد و بهترین خاطره شد!آدینه پرس: دکتر از بیوگرافی تان برایمان بگویید؟بنده یونس