این روزها عنوان دکتر زیاده شده!

این روزها عنوان دکتر زیاده شده!

آدینه پرس؛ این روزها عنوان دکتر زیاد شده. هر جلسه‌ای که می‌روی می‌بینی همه همدیگر را دکتر خطاب می‌کنند. کسی هم نمی‌پرسد و نمی‌خواهد بپرسد که آقا یا خانم محترم، شما واقعا دکتری؟ این هم بی‌دلیل نیست. می‌گویند یک کور و یک بینا روزی یک کاسه گیلاس خریدند و نشستند تا بخورند. برای اینکه حق