مرکز مکانیزه هوشمند پست تبریز راه‌اندازی می‌شود

مرکز مکانیزه هوشمند پست تبریز راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با بیان این‌که امروز پست به سکوی تجارت الکترونیک تبدیل شده است، افزود: برای استفاده از ظرفیت پست در این حوزه، مرکز مکانیزه هوشمند پست تبریز بعد از شهرهای تهران و اصفهان راه‌اندازی می‌شود.؛