وزیردفاع: برای حل مشکل مسکن باید صنعتی‌سازی را در کشور افزایش دهیم

وزیردفاع: برای حل مشکل مسکن باید صنعتی‌سازی را در کشور افزایش دهیم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توسعه صنعتی‌سازی ساختمان را یکی از روش‌های موثر و تسهیل کننده حل مشکل مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: وزارت دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی ساختمان را در اختیار نهادها و سازمان‌های مسئول کشوری قرار دهد.؛