رئیس جمهور رئیسی: ۱۴۰۴ – ۱۴۰۰

رئیس جمهور رئیسی: ۱۴۰۴ – ۱۴۰۰

به گزارش آدینه پرس:بر اساس نتایج اولیه اعلام شده توسط ستاد انتخابات کشور سید ابراهیم رئیسی با بیش از ۱۷میلیون و ۸۰۰ هزار رای از ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رای شمرده شده در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، از سایر رقبای خود پیشی گرفته است. نتایج اولیه انتخابات/ رئیسی، رئیس جمهور شد جمال عرف