تعطیلی افکار و جایگزین کردن هیجان به جای تبلیغ

تعطیلی افکار و جایگزین کردن هیجان به جای تبلیغ

تفاوت تبلیغات با پروپاگاندا چیست؟با نزدیک شدن به انتخابات، واژه «تبلیغات» را بیشتر می‌شنویم.اما تجربه انتخابات‌های گذشته نشان می دهد که بعضی کاندیداها و طرفدارانشان، به اسم تبلیغ، پروپاگاندا به راه می‌اندازند. تفاوت تبلیغ با پروپاگاندا چیست؟؛