۸ پروژه ریلی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود

۸ پروژه ریلی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: هشت پروژه جدید ریلی در آستانه تکمیل است که تا پایان سال ۱۴۰۰ کامل می‌شود و برخی از آن‌ها در همین مدت افتتاح می‌شوند که نتیجه آن رشد ۵۰ درصدی در طول ساخت خطوط ریلی کشور در مدت مدیریت دولت تدبیر و امید است.؛