بزرگترین کشتارگاه مرغ شمال آذربایجان‌غربی با حمایت دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشت

بزرگترین کشتارگاه مرغ شمال آذربایجان‌غربی با حمایت دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگشت

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: کشتارگاه مرغ شهرستان شوط با حمایت‌های دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی به چرخه تولید بازگشت. آدینه پرس: علی اکبر گروسی ، از بازگشت بزرگترین کشتارگاه شمال آذربایجان‌غربی به چرخه تولید با حمایت دستگاه قضایی خبر داد و اظهار داشت: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق جهش تولید و اجرای