اجرای طرح یکشنبه ها و سه شنبه های مهدوی

اجرای طرح یکشنبه ها و سه شنبه های مهدوی

به گفته مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی، در قالب طرح اطعام مهدوی، روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته غذای گرم و بسته های معیشتی بین نیازمندان سطح استان توزیع می شود.؛