مرور برچسب

گرانی خیار

image_print

موز میوه عجیبی است

آدینه پرس: موز میوة عجیبی است. نه از آن جهت که فلان ویتامین ها و فلان خواص را دارد. مگر سیب یا انار و نمی دانم آن یکی میوه ها کم از آن