مرور برچسب

شهردار کلانشهر تبریز

image_print

باران نعمت الهی، عذاب بی تدبیری

آدینه پرس:  در ۸مرداد ۱۳۱۳سیل تبریز را کن فیکن کرد. از خیابان ها، جز لجن زاری نماند عمارت عالی قاپو فرو ریخت و بیش از ۱۳۰۰مغازه از بین رفت خانه ها را…